CHÍNH SÁCH THU ĐỔI SẢN PHẨM

       I.        TRANG SỨC RICH GOLD

Sản phẩm trang sức vàng 18K, 14K, 10K:

 

       II.        TRANG SỨC FINE GOLD

Sản phẩm trang sức vàng 18K, 14K, 10K:

 

       III.       SẢN PHẨM NHẪN CƯỚI

(*) Giá vàng nguyên liệu (18K, 14K) tính theo giá tại thời điểm khách hàng đổi, bán sản phẩm.

  • Phú Quý không mua lại giá trị đá (các loại).
  • Sản phẩm có giá trị trên 20 triệu đồng còn nguyên vẹn, chưa gãy hỏng, khi đổi hàng được ưu đãi tăng thêm 3% so với bảng trên.
  • Sản phẩm có giá trị trên 30 triệu đồng còn nguyên vẹn, chưa gãy hỏng, khi đổi hàng được ưu đãi tăng thêm 5% so với bảng trên.
  • Trong vòng 12 tháng , khi đổi, mua lại trang sức theo phương thức trừ % giá trị hóa đơn, chúng tôi không thỏa thuận tăng hay giảm % khi giá vàng biến động.

 

       IV.        TRANG SỨC VÀNG 24K

Phú Quý mua lại theo trọng lượng và giá vàng niêm yết tương ứng với tuổi vàng của sản phẩm tại

thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Lưu ý:

  1. Chế độ thu đổi sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách của Phú Quý tại từng thời điểm.
  2. Khách hàng vui lòng mang theo giấy đảm bảo vàng khi thực hiện giao dịch mua bán/trao đổi.